Farmerzy

.

Program "Młody rolnik"
Program "Młody rolnik"
Przyznanie pomocy finansowej w wysokości 50 000zł obejmuje rolnika który:
- jest pełnoletni nie ukończył 40 roku życia w dniu złożenia wniosku;
- podejmuje się prowadzenia gospodarstwa rolnego;
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabytym w szkole wyższej
- jest ubezpieczony w KRUS jako właściciel gospodarstwa rolnego
- zobowiązuje się również do prowadzenia gospodarstwa przez minimum 5 lat od dnia złożenia wniosku.

Ponad to rolnik musi przedstawić swój własny biznes plan który będzie przedstawiał plan zagospodarowania (inwestycje) danej kwoty w gospodarstwie rolnym.
Biznes plan jest sprawdzany w ciągu 3 lat. Po upływie 3 lat bedzie dokonywany przegląd jego realizacji(zakupione sprzęty rolnicze itp.).
< Poprzedni